Het belang van goed relatiebeheer kan niet genoeg worden benadrukt. Zeker nu de klant van ‘koning’ een VIP is geworden.

‘De klant is koning’ werd vroeger geroepen. Velen denken nog steeds dat het hier om draait, maar de klant van nu is beslist geen koning meer. De klant moet zich wel koning ‘voelen’ bij het contact met de leverancier. Dat is het feitelijke verschil met het verleden.

Leveranciers van producten en diensten hebben uiteraard hun verplichtingen en verantwoordelijkheden tegenover hun relaties. Maar daar staat tegenover dat klanten behalve rechten ook hún verplichtingen hebben ten opzichte van de leverancier. Ook zij dienen gemaakte afspraken na te komen, correcte informatie te geven, op tijd betalen en fouten en onjuistheden vroegtijdig melden.

Taak van de accountmanager
Accountmanagers van iedere onderneming moeten hun klanten hierin begeleiden. Zij zijn verantwoordelijk voor het goed reilen en zeilen van de deal. Dat wil zeggen dat ze verantwoordelijk zijn voor alle handelingen en communicatie binnen de eigen organisatie in relatie tot de klant. Maar dat niet alleen, ze zijn ook terdege verantwoordelijk voor de handelingen van de klant en de communicatie die deze hanteert.

Tweerichtingsverkeer
Gedegen relatiebeheer is daarom een must. Het opbouwen daarvan vereist tweerichtingsverkeer tussen klant en leverancier; volledig afgestemd op de wensen en behoeften van beide partijen. Het is een vereiste dat het gemeenschappelijk gedrag vanuit de organisatie zodanig op de klant is afgestemd, dat deze zich daardoor uniek behandeld ‘voelt’.

Bedrijven kunnen nu eenmaal niet met elkaar praten. Het zijn altijd mensen van vlees en bloed die dat doen. Opdrachten worden te allen tijde aan een leverancier gegund. Daarom zal de persoonlijke communicatie altijd de doorslaggevende factor blijven.

Conclusie

Klanten hebben altijd ‘voorrang’. Zij zijn de VIP's van ieder bedrijf! Zij zorgen voor de omzet, zij zorgen voor het inkomen van iedere medewerker. Klanten zorgen voor het succes. Het is vanaf het stenen tijdperk nog nooit anders geweest!