Een eenvoudige en tevens de goedkoopste manier van prospecteren is het gebruikmaken van de kennis en de relaties van de bestaande klant.

Klanten zijn tevreden over de producten en service, anders waren zij geen klant.
Benut deze situatie. Vraag ze verwijzingen en introducties bij anderen.
Gezien hun contacten en vakkennis zijn zij de meest lucratieve bron van goede introducties.

Je hoeft maar te vragen en je hebt al resultaat
Het is de gemakkelijkste prospecteertechniek van allemaal en levert met de minste inspanning de meeste resultaten op. Kortom, de klant als intermediair:
  • Een afspraak maken met iemand waarnaar je verwezen bent, is veel eenvoudiger.
  • Zo’n introductie verstevigt de band tussen jou en de prospect.
  • Het opent vaak deuren die voorheen bij voorbaat gesloten bleven.
  • De prospect zal minder snel weigeren een afspraak te maken, omdat men een vriend of goede relatie niet voor het hoofd wil stoten.

Of die afspraak tot stand komt hangt vervolgens toch weer af van de manier waarop je er zelf mee omgaat. Het blijft uiteindelijk een kwestie van de juiste interesse opwekken. Ook prospects waarmee een prettig eerste contact heeft plaatsgevonden, zijn vaak bereid om je verder te helpen. Maar je moet er wel om vragen en actie ondernemen, want niets komt natuurlijk vanzelf. Die tijd is voorbij.

Een dagelijkse taak
Er zijn legio manieren om nieuwe contacten te leggen en daarmee uiteindelijk de onder druk staande omzet te continueren en zelfs te verhogen.
Maar het vereist in eerste instantie de juiste instelling en vooral discipline.
Je zult er iedere dag mee bezig moeten zijn. Leg jezelf een target op, als dit niet al door de verkoopleiding is gedaan.

Tot besluit
Prospecteren is ‘de kans op toekomstig succes’.
Voor degenen die hier niet of nauwelijks mee bezig zijn, betekent dat op termijn gegarandeerd een terugloop in de omzet. De keuze is dus aan jou.